Om du sysslar med torrenting känner du nog till att det finns ett antal olika appar, eller torrentklienter, som går att använda för ändamålet. Att hitta rätt klient är viktigt för att du ska få snabba och säkra nedladdningar, samtidigt som du behöver ett bra gränssnitt så du inte behöver leta efter olika funktioner i programmet. Det finns flera gratisklienter som kan användas för torrenting.

Alla appar för torrenting har framställts av kunniga programmerare. För den som söker apputveckling i Stockholm finns Prototyp, som kan framställa en lång rad olika sorters appar. Med användarnas behov i första rummet går det att framställa torrentklienter som både är enkla att använda och som får jobbet gjort på ett effektivt sätt. Apputveckling i Stockholm utförs av erfarna programmerare, som har bra koll på utvecklingens alla faser.

BitTorrent – enkel och fokuserad

Bittorrent är ett överföringsprotokoll för filer. Programmet BitTorrent är en app eller klient ämnad för fildelning, och skiljer sig från andra liknande appar genom att den inte ger användaren något sätt att söka efter eller hitta filer. Programmet fokuserar helt på att föra över filer med största möjliga hastighet till ett så stort antal användare som möjligt. Detta sker genom att användarna laddar upp mindre bitar till varandra. Med BitTorrent kan du använda dig av webseeding, vilket innebär att du laddar ner dina torrentfiler från FTP- och http-servrar direkt istället för att ladda ner dem från andra användare.

Vuze – avancerad med många funktioner

En annan känd klient avsedd för torrenting är Vuze, som tidigare hette Azureus. Den är en av de kraftigaste och bästa apparna för torrenting på marknaden. Klienten finns i två olika versioner, där den mer avskalade Vuze Leap är en och fullversionen Vuze Plus en annan. Båda klienterna kan spela mediefiler, ladda ner torrents och ger stöd för magnetiska länkar. En av de bästa egenskaperna hos Vuze är användargränssnittet som saknar krävande facktermer, vilket gör det lätt att förstå även komplicerade funktioner. Vuze ger dig möjligheten att tilldela varierande hastigheter till enskilda ned- och uppladdningar. Här kan du sätta filter som visar olika IP-adresser och du hittar många andra bra funktioner som går att förvänta sig i en välfungerande torrentklient.