Kategori: Uncategorized

Napster och torrenting

Alla som uppnått en lagom ålder under eran då internet verkligen tog fart, och då tänker vi oss slutet av 90-talet/början av 00-talet, minns kontroversen kring Napster. Napster var ett av de första vitt spridda fildelningsprogrammen som dessutom var enkelt nog att använda för vanliga lekmän. Till skillnad från torrenting som tog vid senare och…

Läs mer

Torrenting – ett modernt påfund

Den amerikanske programmeraren Bram Cohen (född 1975) uppfann 2001 en teknik som såväl hyllats till skyarna som blivit förd till högsta instanserna i många länders rättsväsenden i diverse mål. Torrenting är idag inte lika använt då det finns enklare sätt att ta del av film numera, för en inte alltför hög avgift. Vad är torrenting?…

Läs mer

LimeWire

LimeWire är tillsammans med Napster och Direct Connect en av de största föregångarna till den typ av fildelning som vi idag kallar för torrenting. LimeWire var på många sätt en direkt efterföljare till Napster, tekniskt såväl som andligt. Det var minst lika kontroversiellt med en mängd juridiska konflikter med skivbolag och upphovsrättsinnehavare. Limewire blev, precis…

Läs mer

Torrenting

Vad är torrenting? Det är en fråga många människor kan ställa sig när de hör ordet för första gången. Torrenting handlar om fildelning och nedladdning. Det finns hemsidor som exempelvis The Pirate Bay, som piratkopierar filmer, serier, böcker och dylikt. Detta lade de sedan ut på hemsidan så att alla som ville kunde ladda ner…

Läs mer

Folx – Torrenting på Mac

Det är alltid generellt sett mycket enklare att hitta information och program till en Windows dator, till stor del på grund av att det är det vanligaste operativsystemet. Detta hindrar dock inte att användare av andra tillverkare och operativsystem hittar lösningar på sina problem och skapar appar/program som fungerar till just deras dator. En imac…

Läs mer

materia-lite