Möjligheten att ladda ned torrentfiler har nu funnits under ett visst antal år och dess popularitet ökar stadigt, trots den olagliga handling som oftast finns bakom. Kommer torrent-användningen fortsätta att öka eller kommer det gå tillbaka?

Mycket handlar om de olika lagar som finns. Dessa ser olika ut i olika länder, där en del länder ser den olovliga nedladdningen som grov kriminalitet medan andra inte gör något särskilt för att stoppa den. Det är svårt att nå någon enighet mellan länderna angående nedladdning och detta gör att det är svårt att stoppa det helt. Det finns dessutom många användare om prenumererar på en så kallad VPN-tjänst, där man får ett helt annat IP-nummer via en annan leverantör och blir på så sätt helt anonym.

Kanske skulle torrenting kunna utvecklas till något helt lagligt, exempelvis via en avgiftsbelagd tjänst eller liknande. Problemet är förstås att få alla skivbolag och filmbolag att enas i en sådan tjänst. Vad gäller både film och musik finns det ju dessutom streamingtjänster som i så fall skulle konkurrera med en sådan lösning.

Kort sagt; ingen vet vad som kommer hända med torrenting framöver. Det kommer nog antagligen inte tappa i popularitet i första taget.