Filmbolag har länge fört en kamp mot torrentingsajter som The Pirate Bay för att minska den olagliga nedladdningen och spridningen av deras filmer. Det har inte heller varit någon diskussion huruvida det är olagligt att ladda ned filmer via torrenting eller inte – lagen är glasklar, i detta fall.

Men när det gäller streaming börjar situationen se mer grumlig ut. Olaglig streaming, eller piratstreaming, innebär att man tar del av olagligt material utan att man själv laddar ned det, genom att streama exempelvis en film över internet. Detta har tidigare faktiskt inte varit olagligt – de enda som har brutit mot lagen är de som tillhandahållit materialet på streamingsajterna. Men det kan nu ändras. Anledningen till att privatpersoner och enstaka individer som streamar olagligt material har klarat sig är på grund av ett undantag i lagen som säger att ”Tillgängliga former av mångfaldigande som är flyktiga […] och vars enda syfte är att möjliggöra […] en överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand […] skall undantas”. I ett fall som togs upp i EU-domstolen i april 2017 bortsåg dock domstolen från detta undantag, vilket gjorde att rättegången resulterade i en fällande dom. Fallet gällde en person i Nederländerna som streamat filmer via en särskild apparat med förprogrammerade streamingtjänster, som bland annat innehöll olagligt uppladdat material.

Många jurister uttryckte förvåning över domen, men menade samtidigt att den öppnar upp för en tolkning av lagen som innebär att privatpersoners streamande inte längre är ett undantag i lagen, och att det alltså skulle vara olagligt att piratstreama. Eftersom beslutet fattades av EU-domstolen kan det komma att utgöra rättspraxis i alla EU:s medborgarländer, inklusive Sverige. Det säger bland annat Petteri Günther, som är doktor i digital upphovsrätt.

Om du vill köpa dina filmer och din musik lagligt, av principskäl eller helt enkelt för att du är rädd för konsekvenserna av olaglig torrenting eller streaming, är Allaannonser.se rätt sida för dig. Där kan du nämligen med en enkel sökning leta efter en specifik filmtitel eller ett visst album, på de flesta annonssidorna online. På det sättet är det enkelt att köpa det du vill lagligt, men till ett bättre pris.