LimeWire är tillsammans med Napster och Direct Connect en av de största föregångarna till den typ av fildelning som vi idag kallar för torrenting. LimeWire var på många sätt en direkt efterföljare till Napster, tekniskt såväl som andligt. Det var minst lika kontroversiellt med en mängd juridiska konflikter med skivbolag och upphovsrättsinnehavare. Limewire blev, precis som föregångaren, omåttligt populärt. I slutet av år 2007 gjordes uppskattningen att LimeWire hade installerats på 18 procent av alla PC-datorer i världen. En av de stora skillnaderna mellan Napster och LimeWire var att det senare, något halvhjärtat, avrådde sina användare från att dela musik under copyright-skydd. Det fanns dock seriösa planer på att göra LimeWire till en musiktjänst som på många sätt påminner om moderna musiktjänster.

LimeWire var en föregångare till dagens musiktjänster

När man tittar tillbaka är det uppenbart att det fanns intressanta idéer i LimeWire. Mark Gorton som startade fildelningstjänsten hade långt före många andra planen på att med LimeWire skapa en prenumerationstjänst som skulle låta användarna ladda ner musik – d.v.s. att precis som Spotify gjorde senare slå sina påsar ihop med skivbranschen. Det blev inte riktigt så, men det slutade ändå med att LimeWire fick betala mångmiljonbelopp till skivbolagen.

LimeWire byggde på något som kallades för Gnutella. Det skiljde sig från Napster på så sätt att det inte hade några centrala servrar där det lagrades information om vilka filer som delades i nätverket. Istället handlade det om ett så kallat nätverksprotokoll, enkelt uttryckt en standardiserad mall för hur datorer kan kommunicera med varandra.

Dödsstöten för LimeWire

LimeWire hade sin storhetstid under mitten av 00-talet och precis som när det gällde Napster var det juridiska svårigheter som ledde till tjänstens fall. Om du driver eget företag behöver du förhoppningsvis inte oroa dig över att någon ska stämma dig för mångmiljonbelopp. Det kan dock vara så att företaget i praktiken får ligga ute med stora summor pengar i form av obetalda beställningar från kunder. Factoring är ett samlingsnamn för tjänster som inkluderar fakturaköp och fakturabelåning och som ger möjligheten att få betalt för dina fakturor så fort du utfärdar dem. Här kan du titta närmare på factoring och vad det kan göra för ditt företag.

Hur som helst blev LimeWire år 2011 beordrade att betala så mycket som 105 miljoner dollar som en del av en rättstvist med ett antal skivbolag. Det innebar i praktiken slutet på LimeWire som en tongivande aktör i den tekniska utvecklingen. Dels låg Spotify strax bakom hörnet och förutom det började Torrenting bli det dominerande sättet att dela filer på – musik och andra filtyper. LimeWire hade med andra ord en kort storhetstid, men är ändå att betrakta som ett betydelsefullt inslag i en teknisk utveckling som landat oss där vi befinner oss idag.