Den amerikanske programmeraren Bram Cohen (född 1975) uppfann 2001 en teknik som såväl hyllats till skyarna som blivit förd till högsta instanserna i många länders rättsväsenden i diverse mål. Torrenting är idag inte lika använt då det finns enklare sätt att ta del av film numera, för en inte alltför hög avgift.

Vad är torrenting?

Begreppet torrenting är ett relativt nytt begrepp som aktualiserades i början på 2000-talet. Vad som definierar begreppet är att datafiler delas upp i bitar och skickas till mottagande datorer, istället för att som helhet skickas. Det gör att varje dator tar emot en del av filen och samtidigt seedar biten till de andra anslutna datorerna. Således bildas ett nätverk som hjälper varandra att komma åt den fullständiga filen.

Torrenting går ofta, men inte alltid, ut på att sprida upphovsrättsskyddat material till ett klientel som inte betalat till bolaget/företaget för att ta del av materialet. Därför har många filmbolag gjort stora ansträngningar i att hålla filmer skyddade i slutna databaser. Många har dock kringgått detta genom att filma material på biografer och sedan publicerat filmerna online.

The Pirate Bay

The Pirate Bay är ökända i kretsar som rör torrenting. 2003 startade 3 svenska entreprenörer tillika programmerare och hackare hemsidan som blivit känd över hela världen. Många har hyllat dem för att de inte bara gjort material tillgängligt för alla typer av människor, men också för att de funnit brister i datafiler som lätt kunnat bräckas. Rättegångar har hållits mot upphovsmännen, och efter en razzia stängdes sidan 2014 ner i Sverige för ett tag. En kort tid därefter återuppstod dock hemsidan och är än idag aktiv.

Varför ska man torrenta?

Man måste som konsument vara medveten om att torrenting inte alltid är lagligt, men undantag finns och som är lagliga. Om du torrentar för att det är skralt i sparbössan så kan du här samla lån istället och få en bättre ekonomi.

Alternativ till torrenting

Sverige är på många sätt ett digitalt föregångsland, Spotify är den i särklass mest populära strömningstjänsten för musik i världen. Istället för att torrenta kan man alltså strömma material. En populär tjänst för filmer att strömma är amerikanska Netflix. Det finns också ett ansenligt tal av playtjänster idag att ta del av, såväl gratis som mot en avgift.

Behöver man några förkunskaper innan man torrentar?

Det är en klar fördel om man som ung leker med filer på datorn och klurar ut hur man gör för att ägna sig åt torrenting. Det finns dock alltid pedagogiska instruktioner att tillgå lite varstans på internet. Den som söker kan finna!

Man måste också ha tålamod över att filmen kan ta tid att ladda ned, speciellt om det inte är så många feeders i just det momentana ögonblicket då.