Alla som uppnått en lagom ålder under eran då internet verkligen tog fart, och då tänker vi oss slutet av 90-talet/början av 00-talet, minns kontroversen kring Napster. Napster var ett av de första vitt spridda fildelningsprogrammen som dessutom var enkelt nog att använda för vanliga lekmän. Till skillnad från torrenting som tog vid senare och som fungerade för all typ av fildelning var Napster helt och hållet inriktat på musik. Många skulle säga att Napsters höjdpunkt representerade dödsstöten för musikindustrin så som den fungerat sedan slutet av 70-talet. Inte så konstigt om man tänker på att det finns statistik som säger att så många som 80 miljoner människor världen över delade musik via Napster.

Nu blev det ju inte riktigt så att Napster förstörde musikbranschen. På några års sikt skulle den komma att bygga upp sig igen, enligt den nya tidens regler med abonnemangstjänster som Spotify och Apple Music. Kanske är det du som startar nästa stora musiktjänst? I sådana fall kan det vara bra att känna till att du kan samla alla dina lån i en enda tjänst på https://www.zmarta.se/. På så sätt får du billigare ränta och lägre amorteringskostnader. Men låt oss kolla på hur Napster skiljde sig från den fildelningsteknik som används idag.

Tekniska skillnader mellan Napster och torrenting

Rent tekniskt var Napster relativt rudimentärt jämfört med fildelningsteknik som används idag – det har trots allt gått nästan 20 år sedan Napsters glansdagar. Enkelt uttryckt fungerade Napster på så sätt att varje användare hade en mapp på datorn fylld med all musik man ville dela till Napster. När någon hittade något i din samling som hen ville ha så kopplade de sig direkt mot din dator och laddade ner den musiken. Om du stängde ned din dator så slutade också uppladdningen av den aktuella filen.

Torrents funkar istället så att varje fil delas upp i många delar. Alla användare kan sen ladda ned filen i vilken ordning som helst från många olika användare. Om en användare stänger ned sin uppkoppling är chanserna goda att någon annan användare sitter på samma filfragment. Samma teknik gör förstås också att nedladdningshastigheterna generellt är högre på torrents.

Napster var en social mötesplats

Vad modern torrenting saknar jämfört med tidiga fildelningstjänster, som exempelvis Napster, är den sociala aspekten. I Napster fanns ett chattrum där de som var intresserade kunde utbyta musiktips eller föra andra samtal. I vår moderna tid där filer mest delas via torrents har den aspekten tyvärr fallit bort. Det kompletteras visserligen av att de plattformar som framför allt används för musik numera alltid inkluderar möjligheten att dela musiktips till sociala medier. Men många skulle nog säga att det inte är lika intimt som de samtal som fördes på Napster.